Asigurare Storno

Ce tip de asigurare este produsul Asigurarea costurilor de stornare (Storno)?

Asigurarea de anulare a călătoriei Asigurarea costurilor de stornare (Storno) reprezintă un pachet de asigurare ce oferă protecţie în cazul necesităţii anulării călătoriei ce acoperă:

- costurile de anulare ale călătoriei şi taxele de penalizare în conformitate cu menţiunile din contractul de achiziţie al serviciilor turistice;

- suma nerambursată de furnizorul serviciilor turistice, în cazul apariţiei unui eveniment, dintre cele menţionate în descrierea produsului şi în Condiţiile Generale de Asigurare (CGA), forțându-l să anuleze călătoria înainte de data de plecare.

Protecţia pentru anularea călătoriei Storno include beneficiile descrise în cele ce urmează:

 

Care este obiectul asigurării?

Asigurarea pentru anularea călătoriei Storno

✔️ Rambursarea costurilor de anulare (stornare), în cazul anulării călătoriei (conform evenimentelor menţionate în Condiţiile Generale de Asigurare) 

✔️  Suma asigurată declarată în poliţă reprezintă valoarea serviciilor turistice achiziţionate. Suma maximă ce poate fi asigurată este 45.000 RON.

Evenimentele asigurate

✔️ Îmbolnăvirea gravă bruscă, reacţii adverse la vaccinuri (numai în cazul injecţiilor prescrise), vătămarea cauzată de un accident sau decesul persoanei asigurate

✔️ Îmbolnăvirea gravă bruscă, neașteptată, vătămarea gravă bruscă sau decesul uneia dintre aceste persoane: partenerul de căsătorie sau partenerul de viaţă (buletin de înscriere în evidenţa populaţiei de 3 luni); părinţii (părinţi vitregi, socrii, bunici); copiii (copii vitregi, gineri, nepoţi); fraţii şi surorile, cumnaţii sau cumnatele; altă persoană specificată nominal în poliţă

✔️ Înrăutăţirea gravă bruscă, neașteptată, a unei suferinţe (boli cronice) a persoanei asigurate, conform Condiţiilor Generale de Asigurare

✔️ Sarcina este un eveniment asigurat dacă este constatată și confirmată medical după încheierea asigurării

✔️ Concedierea neaşteptată de către angajator

✔️ Înaintarea acţiunii de divorţ de către partenerul de căsătorie al persoanei asigurate

✔️ Nepromovarea unei clase terminale sau a bacalaureatului

✔️ În cazul în care daunele elementare sau furturile prin spargere influenţează grav proprietatea persoanei asigurate, iar în urma acestor evenimente prezenţa persoanei asigurate este indispensabilă

✔️ Concentrarea pentru serviciul militar de bază sau pentru serviciul civil în locul serviciului militar.

✔️ În cazul a până la 7 persoane specificate într-o poliță, care au rezervat împreună călătoria (indiferent de gradul de rudenie), este vorba despre un caz asigurat chiar și în situația în care un anumit eveniment, dintre cele menționate în Condițiile Generale de Asigurare, intervine numai pentru una dintre aceste 7 persoane

Întreruperea călătoriei şi deplasare specială de întoarcere

În situaţia în care nu este posibilă sau rezonabilă continuarea, respectiv încheierea planificată a călătoriei.

Care sunt despăgubirile ce ar putea fi acordate?

✔️ Costurile pentru sejurul rezervat şi neefectuat în cuantum de până la 45.000 RON

 

🛑Care sunt evenimentele care nu fac obiectul asigurării?

❌ Orice eveniment care are loc între data rezervării serviciilor turistice și data la care a fost emisă poliţă

❌ Evenimente pentru care răspunderea anulării serviciilor turistice îi revine organizatorului călătoriei sau companiei de transport, conform menţiunilor din contactul de furnizare al serviciilor sau în programul de desfășurare al călătoriei, în principal din motive de siguranță aeriană și / sau supra rezervare

❌ Nu se restituie prima de asigurare şi taxele de asigurare

Asigurare Storno

7,00€Preț
 • ❗ Sunt aplicabile limite de acoperire?

  Protecţia prin asigurare nu se aplică pentru prejudiciile rezultate în următoarele împrejurări:

  Evenimentele neasigurate pentru toate ramurile domeniului

  ❗ Revolte/ evenimente de război/ acte de terorism

  ❗ Grevă

  ❗ Participarea la acte de violenţă de orice natură

  ❗ Suicid sau tentativă de suicid

  ❗ Dispoziţii impuse de către autorităţi

  ❗ Radiaţii ionizante sau energie atomică

  ❗ Influenţa alcoolului, a drogurilor sau altor medicamente

  ❗ Competiţii în domeniul sporturilor cu motor

  ❗ Prejudicii produse sau estimate deja la momentul rezervării sau al începerii călătoriei

  ❗ Epidemii şi pandemii Pagina 2 din 2

  ❗ Călătorii efectuate în ciuda avertizărilor de călătorie emise de către Ministerul Afacerilor Externe

  ❗ Catastrofe naturale, fenomene seismice sau condiţii atmosferice nefavorabile

  ❗ Pierderea de beneficii asociate sejurului

  ❗ Embargouri, sancţiuni economice, financiare sau comerciale

  Asigurarea pentru anularea călătoriei - excluderi

  ❗ Dacă agenţia de turism se retrage din contract;

  ❗ în cazul evenimentelor şi bolilor cauzate de abuzul de alcool şi droguri;

  ❗ Dacă un eveniment sau o suferinţă (boală) a intervenit sau era de aşteptat încă din momentul încheierii asigurării sau rezervării călătoriei; sunt asimilate acestei excluderi şi complicaţiile de natură medicală apărute în legătură cu sarcina persoanei asigurate, sau orice deviaţie de la dezvoltarea în condiţii normale a fătului ori apariţia oricărui risc de avort, de primejduire a vieţii persoanei asigurate sau a fătului, care necesită supravegherea, îngrijirea sau intervenţia medicală (inclusiv programată sau de urgenţă), atunci când sarcina a fost constatată şi confirmată iniţial (pentru prima dată) înainte de încheierea asigurării

  ❗ În cazul operaţiilor planificate sau anticipate, termenelor de operaţii amânate sau intervenţiilor medicale

  ❗ Dacă din cauza întârzierii unui proces de vindecare sau a unei terapii, călătoria nu poate fi începută

  ❗ În cazul aprobării unui tratament

 • 🌐 Unde beneficiez de asigurare?

  - Produsul este valabil pentru pachete turistice valabile în întreaga lume (fără Coreea de Nord)

 • 🤝 Care sunt obligaţiile care îmi revin?

  Asiguratului îi revine obligaţia:

  - de a menţine prejudiciul la un nivel cât mai redus posibil şi de a-l notifica fără întârziere (maxim 48 ore de la data apariţiei evenimentului).

  - de a prezenta evenimentul care a cauzat prejudiciul conform realităţii şi de a prezenta documente justificative corespunzătoare.

  - de a sesiza prejudiciile cauzate ca urmare a acţiunilor ilegale la cea mai apropiată autoritate competentă în domeniul siguranţei şi de a prezenta documente justificative în acest sens.

  - de a preda mijloacele de probă în original (de exemplu procese verbale întocmite de către poliţie, facturi emise de către medic sau spital, etc.).

  - de a deţine asupra sa, în responsabilitatea proprie, obiectele de valoare, respectiv de a le depozita cu valorificarea tuturor echipamentelor de siguranţă existente.

  - de a informa asigurătorul în cazul în care persoana asigurată beneficiază şi de protecţia unor alte asigurări de la care asiguratul poate solicita despăgubiri parţiale sau totale.

 • 💲 Când şi cum plătesc?

  - Prima reprezintă o primă unică şi este scadentă fără întârziere după încheierea contractului de asigurare.

 • ⏳ Când intră în vigoare şi când încetează?

  - Protecţia în cazul necesităţii anulării călătoriei intră în vigoare prin încheierea contactului de asigurare pentru sejurul rezervat şi încetează la începerea călătoriei.

 • ✋ Cum pot rezilia contractul?

  - Deținătorul poliței se poate retrage din contract, în scris, în termen de 14 zile de la primirea poliței de asigurare. Dacă durata contractului este mai scurtă de 6 luni, nu există drept de retragere.

  - În cazul în care contractul de asigurare a fost încheiat prin vânzare la distanţă, dreptul de retragere există doar pentru contractele cu o durată mai mare de o lună.

  - Dacă călătoria este amânată sau anulată de organizatorul călătoriei.

Vezi alte recomandari