Asigurare Storno+Medicala

❎ Care este obiectul asigurării?
Asigurarea de sănătate şi accident în străinătate Travel
Îmbolnăvire, accident sau deces cauzat de un accident
Care sunt despăgubirile ce ar putea fi acordate?
✔️ Costurile pentru măsurile terapeutice administrate în regim de spitalizare şi ambulatoriu, medicamente, repatriere în caz de deces în cuantum de până la 126.000 RON
✔️Transportul asiguratului la domiciliu, respectiv transportul de urgenţă, în caz de necesitate medicală sau după 3 zile de
spitalizare (inclusiv aeroambulanţa) în cuantum de până la 126.000 RON
✔️ Costuri de căutare şi salvare până la 21.000 RON
✔️ Despăgubire în caz de deces 42.000 RON
✔️ Despăgubire în caz invaliditate până la 42.000 RON
Asigurarea pentru anularea călătoriei
✔️ Rambursarea costurilor de anulare (stornare), în cazul anulării călătoriei (conform evenimentelor menţionate în Condiţiile Generale de Asigurare)
Suma asigurată declarată în poliţă reprezintă valoarea serviciilor turistice achiziţionate. Suma maximă ce poate fi asigurată este în cuantum de până la 8.500 RON (franşiză 10%)
Evenimentele asigurate
✔️ Îmbolnăvirea gravă bruscă, neașteptată, accidentul sau decesul uneia dintre aceste persoane: soţ/soţie, părinţii, copiii, fraţii şi surorile, nepoţii bunicilor.
✔️ Concedierea neaşteptată de către angajator
✔️ Înaintarea acţiunii de divorţ de către partenerul de căsătorie al persoanei asigurate
✔️ În cazul în care daunele elementare sau furturile prin spargere influenţează grav proprietatea persoanei asigurate, iar în urma acestor evenimente prezenţa persoanei asigurate este indispensabil
✔️ În cazul a până la 7 persoane specificate într-o poliță, care au rezervat împreună călătoria (indiferent de gradul de rudenie), este vorba despre un caz asigurat chiar și în situația în care un anumit motiv, dintre cele menționate în Condițiile Generale de Asigurare, intervine numai pentru una dintre aceste 7 persoane

 

🛑 Care sunt evenimentele care nu fac obiectul asigurării

Evenimentele neasigurate pentru toate ramurile domeniului

Protecţia prin asigurare nu se aplică pentru prejudiciile rezultate în următoarele împrejurări:

❌ Revolte/ evenimente de război/ acte de terorism

❌ Grevă

❌ Participarea la acte de violenţă de orice natură

❌ Suicid sau tentativă de suicid

❌ Dispoziţii impuse de către autorităţi

❌ Radiaţii ionizante sau energie atomică

❌ Influenţa alcoolului, a drogurilor sau altor medicamente

❌ Competiţii în domeniul sporturilor cu motor

❌ Prejudicii produse sau estimate deja la momentul rezervării sau al începerii călătoriei

❌ Epidemii şi pandemii

❌ Călătorii efectuate în ciuda avertizărilor de călătorie emise de către Ministerul Afacerilor Externe

❌ Catastrofe naturale, fenomene seismice sau condiţii atmosferice nefavorabile

❌ Pierderea de beneficii asociate sejurului

❌ Embargouri, sancţiuni economice, financiare sau comerciale

Asigurarea de sănătate şi accident în străinătate Travel

❌ Măsuri terapeutice şi alte demersuri prescrise de medic, care constituie motivul pentru efectuarea călătoriei sau a căror necesitate era cunoscută înainte de începerea călătoriei sau la momentul încheierii asigurării

❌ Cure, măsuri de acupunctură, masaj şi wellness, fango, drenaj limfatic

❌ Costurile asociate măsurilor terapeutice pentru afecţiunile existente (fizice şi psihice)

❌ Dacă persoana asigurata nu beneficiază de asigurare socială sau dacă acţiunea de prezentare a documentelor de către persoana asigurată eşuează, se va scădea din suma de restituire pentru cheltuielile de sănătate o participare personală de 20%

Asigurare pentru bagaje

❌ Numerar, carduri de credit, chei, legitimaţii de călătorie

❌ Prejudiciile rezultate ca urmare a intenţiei sau a culpei grave

❌ Prejudiciile ca urmare a ambalării, respectiv depozitării insuficiente, respectiv necorespunzătoare

❌ Prejudiciile datorate abandonării, mutării, pierderii sau căderii

Asigurare pentru anularea călătoriei

❌ Orice eveniment care are loc între data rezervării serviciilor turistice și data la care a fost emisă poliţă

❌ Evenimente pentru care răspunderea anulării serviciilor turistice îi revine organizatorului călătoriei sau companiei de transport, conform menţiunilor din contactul de furnizare al servicii sau înprogramul de desfășurare al călătoriei, în principal din motive de siguranță aeriană și / sau supra rezervare

❌ Nu se restituie prima de asigurare şi taxele de asigurare

Întreruperea călătoriei şi deplasare specială de retur

❌ Costurile pentru sejurul rezervat şi neefectuat

❌ Cheltuieli suplimentare de deplasare în cazul revenirii anticipate sau cu întârziere

Răspundere civilă obligatorie pentru călătorie

❌ Prejudiciile cauzate de către asigurat sau de către un aparţinător

❌ Prejudiciile produse în asociere cu o competiţie sportivă

❌ Prejudiciile survenite în asociere cu bunuri oferite sau obţinute cu titlu de închiriere sau arendate

❌ Prejudiciile cauzate cu intenţie

❌ Prejudiciile rezultate ca urmare a intenţiei sau a culpei grave

❌ Prejudiciile rezultate ca urmare a ambalării, respectiv depozitării insuficiente, respectiv necorespunzătoare

❌ Prejudiciile rezultate ca urmare a abandonării, mutării, pierderii sau căderii

Protecţie în cazul plecării cu întârziere

❌ Restituirea costurilor pentru plecarea directă în cazul ratării zborului ca urmare a întârzierii dovedite a mijlocului de transport public

Asigurare Storno+Medicala

17,00€Preț
 • ❗ Sunt aplicabile limite de acoperire?

  Asigurarea pentru anularea călătoriei - excluderi
  ❗ Dacă agenţia de turism se retrage din contract
  ❗ În cazul evenimentelor şi bolilor cauzate de abuzul de alcool şi droguri
  ❗ Dacă un eveniment sau o suferinţă (boală) a intervenit sau era de aşteptat încă din momentul încheierii asigurării sau rezervării călătoriei; sunt asimilate acestei excluderi şi complicaţiile de natură medicală apărute în legătură cu sarcina persoanei asigurate, sau orice deviaţie de la dezvoltarea în condiţii normale a fătului ori apariţia oricărui risc de avort, de primejduire a vieţii persoanei asigurate sau a
  fătului, care necesită supravegherea, îngrijirea sau intervenţia medicală (inclusiv programată sau de urgenţă), atunci când sarcina a fost constatată şi confirmată iniţial (pentru prima dată) înainte de încheierea asigurării
  ❗ În cazul operaţiilor planificate sau anticipate, termenelor de operaţii amânate sau intervenţiilor medicale
  ❗ Dacă din cauza întârzierii unui proces de vindecare sau a unei terapii, călătoria nu poate fi începută
  ❗ În cazul aprobării unui tratament

 • 🌐 Unde beneficiez de asigurare?

  Anularea călătoriei
  - Produsul este valabil pentru pachete turistice valabile în întreaga lume (fără Coreea de Nord)
  Asigurarea medicală
  În funcţie de prima pentru care s-a optat:
  - Europa: în accepţiune geografică, inclusiv statele din jurul Mării Mediterane şi Madeira, Insulele Canare, Azore
  - Internațional exclusiv SUA și Canada ( toate statele din lume fără SUA, Canada și Coreea de Nord )
  - Internațional inclusiv SUA și Canada ( toate statele din lume fără Coreea de Nord )

 • 🤝 Care sunt obligaţiile care îmi revin?

  Asiguratului îi revine obligaţia:
  - de a menţine prejudiciul la un nivel cât mai redus posibil şi de a-l notifica fără întârziere.
  - de a prezenta evenimentul care a cauzat prejudiciul conform realităţii şi de a prezenta documente justificative corespunzătoare.
  - de a sesiza prejudiciile cauzate ca urmare a acţiunilor ilegale la cea mai apropiată autoritate competentă în domeniul siguranţei şi de a prezenta documente justificative în acest sens.
  - de a preda mijloacele de probă în original (de exemplu procese verbale întocmite de către poliţie, facturi emise de către medic sau spital, etc.).
  - de a deţine asupra sa, în responsabilitatea proprie, obiectele de valoare, respectiv de a le depozita cu valorificarea tuturor echipamentelor de siguranţă existente.
  - de a informa asigurătorul în cazul în care persoana asigurată beneficiază şi de protecţia unor alte asigurări de la care asiguratul poate solicita despăgubiri parţiale sau totale.

 • 💲 Când şi cum plătesc?

  - Prima reprezintă o primă unică şi este scadentă fără întârziere după încheierea contractului de asigurare.

 • ⏳ Când intră în vigoare şi când încetează?

  Anularea călătoriei
  - Protecţia în cazul necesităţii anulării călătoriei intră în vigoare prin încheierea contactului de asigurare pentru sejurul rezervat şi încetează la începerea călătoriei.
  Asigurarea medicală
  - Protecţia conferită prin asigurare intră în vigoare la începerea călătoriei asigurate şi încetează la termenul convenit de încetare, cel târziu însă la încetarea efectivă a călătoriei asigurate.
  - Dacă data emiterii poliţei şi începutul asigurării sunt identice, protecţia prin asigurare începe la ora 0:00 a zilei următoare.

 • ✋ Cum pot rezilia contractul?

  - Deținătorul poliței se poate retrage din contract, în scris, în termen de 14 zile de la primirea poliței de asigurare. Dacă durata contractului este mai scurtă de 6 luni, nu există drept de retragere.
  - În cazul în care contractul de asigurare a fost încheiat prin vânzare la distanţă, dreptul de retragere există doar pentru contractele cu o durată mai mare de o lună
  - Dacă călătoria este amânată sau anulată de organizatorul călătoriei.

Vezi alte recomandari