Asigurare Medicala

Care este obiectul asigurării?

Asigurarea de sănătate şi accident în străinătate Clasic Îmbolnăvire, accident sau deces cauzat de un accident

Care sunt despăgubirile ce ar putea fi acordate?

✔️ Costurile pentru măsurile terapeutice administrate în regim de spitalizare şi ambulatoriu, medicamente în cuantum de până la 250.000 RON/persoană,respectiv 500.000 RON/ familie

✔️ Transportul asiguratului la domiciliu, respectiv transportul de urgenţă, în caz de necesitate medicală sau după 3 zile de spitalizare (inclusiv aeroambulanţa)

✔️ Costuri de căutare şi salvare până la 20.000 RON

✔️ Despăgubire în caz invaliditate până la 45.000 RON

✔️ Costuri de repatriere în caz de deces

✔️ Costuri de înmormântare în străinătate, la locul decesului şi/ sau costurile de deplasare la locul funeraliilor până la 5.000 RON

Asigurarea pentru bagaje

✔️ Restituirea costurilor în caz de furt, tâlhărie, distrugere sau pierdere a bagajului

Care sunt despăgubirile ce ar putea fi acordate?

✔️ Furtul, tâlhăria bagajului de călătorie în cuantum de până la 1.250 RON/persoană, respectiv 2.500 RON/ familie

✔️ Distrugerea sau pierderea bagajului de călătorie, în cazul în care este dovedită implicarea terţilor, în cuantum de până la 450 RON/persoană, respectiv 900 RON/ familie

Răspundere civilă privată pentru călătorie

Gestionarea drepturilor la despăgubire ale terţilor faţă de asiguraţi

Care sunt despăgubirile ce ar putea fi acordate?

✔️Prejudicii provocate persoanelor sau obiectelor în cuantum de până la 400.000 RON

 

🛑 Care sunt evenimentele care nu fac obiectul asigurării? Evenimentele neasigurate pentru toate ramurile domeniului

Protecţia prin asigurare nu se aplică pentru prejudiciile rezultate în următoarele împrejurări:

❌ Revolte/ evenimente de război/ acte de terorism

❌ Grevă

❌ Participarea la acte de violenţă de orice natură

❌ Suicid sau tentativă de suicid

❌ Dispoziţii impuse de către autorităţi

❌ Radiaţii ionizante sau energie atomică

❌ Influenţa alcoolului, a drogurilor sau altor medicamente

❌ Competiţii în domeniul sporturilor cu motor

❌ Prejudicii produse sau estimate deja la momentul rezervării sau al începerii călătoriei

❌ Epidemii şi pandemii

❌ Călătorii efectuate în ciuda avertizărilor de călătorie emise de către Ministerul Afacerilor Externe

❌ Catastrofe naturale, fenomene seismice sau condiţii atmosferice nefavorabile

❌ Pierderea de beneficii asociate sejurului

❌ Embargouri, sancţiuni economice, financiare sau comerciale

Asigurarea de sănătate şi accident în străinătate Clasic

❌ Măsuri terapeutice şi alte demersuri prescrise de medic, care constituie motivul pentru efectuarea călătoriei sau a căror necesitate era cunoscută înainte de începerea călătoriei sau la momentul încheierii asigurării

❌ Cure, măsuri de acupunctură, masaj şi wellness, fango, drenaj limfatic

❌ Costurile asociate măsurilor terapeutice pentru afecţiunile existente (fizice şi psihice)

❌ Dacă persoana asigurată nu beneficiază de asigurare socială sau dacă acţiunea de prezentare a documentelor de către persoana asigurată eşuează, se va scădea din suma de restituire pentru cheltuielile de sănătate o participare personală de 20%

Asigurare pentru bagaje

❌ Achiziţiile de strictă necesitate în cazul livrării cu întârziere a bagajelor la destinaţia călătoriei

❌ Numerar, carduri de credit, chei, legitimaţii de călătorie

❌ Prejudiciile rezultate ca urmare a intenţiei sau a culpei grave

❌ Prejudiciile rezultate ca urmare a ambalării, respectiv depozitării insuficiente, respectiv necorespunzătoare

❌ Prejudiciile rezultate ca urmare a abandonării, mutării, pierderii sau căderii

Răspundere civilă obligatorie pentru călătorie

❌ Prejudiciile produse în asociere cu o competiţie sportivă

❌ Prejudiciile survenite în asociere cu bunuri oferite sau obţinute cu titlu de închiriere sau arendate

❌ Prejudiciile cauzate cu intenţie

❌ Prejudiciile rezultate ca urmare a intenţiei sau a culpei grave

Întreruperea călătoriei şi călătoria specială de retur

❌ Costurile pentru sejurul rezervat şi neefectuat

❌ Cheltuieli suplimentare de deplasare în cazul revenirii anticipate sau cu întârziere

Întreruperea călătoriei şi călătoria specială de retur

❌ Costurile pentru sejurul rezervat şi neefectuat 

❌ Cheltuieli suplimentare de deplasare în cazul revenirii anticipate sau cu întârziere

Asigurare Medicala

8,00€Preț
 • ❗ Sunt aplicabile limite de acoperire?

  Asigurare pentru bagaje

  ❗ În cazul distrugerii complete, a pierderii sau a avarieri: valoarea actualizată, fără a depăşi însă preţul achiziţie, respectiv costurile pentru lucrările de reparaţii

  ❗ Costurile pentru procurarea de noi documente emise de către autorităţi, maxim 10% din suma asigurată

  ❗ Soluţii pentru corectarea acuităţii vizuale sau alte elemente auxiliare protetice în cuantum de până la 20% din suma asigurată

  ❗ Telefoane mobile: suma achitată efectiv, maxim 220 RON

  ❗ Pentru totalitatea bunurilor de valoare, maxim 50% din suma asigurată 

  ❗ Furtul de la bordul autovehiculului pentru totalitatea bunurilor asigurate, maxim 50% din suma asigurată

 • 🌐 Unde beneficiez de asigurare?

  În funcţie de prima pentru care s-a optat:

  - Europa: în accepţiune geografică, inclusiv statele din jurul Mării Mediterane şi Madeira, Insulele Canare, Azore

  - Internațional exclusiv SUA și Canada (toate statele din lume fără SUA, Canada și Coreea de Nord)

  - Internațional inclusiv SUA și Canada (toate statele din lume fără Coreea de Nord)

 • 🤝 Care sunt obligaţiile care îmi revin?

  Asiguratului îi revine obligaţia:

  - de a menţine prejudiciul la un nivel cât mai redus posibil şi de a-l notifica fără întârziere.

  - de a prezenta evenimentul care a cauzat prejudiciul conform realităţii şi de a prezenta documente justificative corespunzătoare .

  - de a sesiza prejudiciile cauzate ca urmare a acţiunilor ilegale la cea mai apropiată autoritate competentă în domeniul siguranţei şi de a prezenta documente justificative în acest sens.

  - de a preda mijloacele de probă în original (de exemplu procese verbale întocmite de către poliţie, facturi emise de către medic sau spital, etc.).

  - de a deţine asupra sa, în responsabilitatea proprie, obiectele de valoare, respectiv de a le depozita cu valorificarea tuturor echipamentelor de siguranţă existente.

  - de a informa asigurătorul în cazul în care persoana asigurată beneficiază şi de protecţia unor alte asigurări de la care asiguratul poate solicita despăgubiri parţiale sau totale.

 • 💲 Când şi cum plătesc?

  - Prima reprezintă o primă unică şi este scadentă fără întârziere după încheierea contractului de asigurare.

 • ⏳ Când intră în vigoare şi când încetează?

  - Protecţia conferită prin asigurare intră în vigoare la data de început a călătoriei asigurate şi încetează la termenul convenit de încetare, cel târziu însă la data întoarcerii din călătoria asigurată.

  - Dacă data emiterii poliţei şi începutul asigurării sunt identice, protecţia prin asigurare începe la ora 0:00 a zilei următoare.

 • ✋ Cum pot rezilia contractul?

  - Deținătorul poliței se poate retrage din contract, în scris, în termen de 14 zile de la primirea poliței de asigurare. Dacă durata contractului este mai scurtă de 6 luni, nu există drept de retragere.

  - În cazul în care contractul de asigurare a fost încheiat prin vânzare la distanţă, dreptul de retragere există doar pentru contractele cu o durată mai mare de o lună.

  - Dacă călătoria este amânată sau anulată de organizatorul călătoriei.

Vezi alte recomandari