Asigurare Sporturi de iarna

❎ Care este obiectul asigurării?

Asigurarea de sănătate şi accident în străinătate Winter Sports

Îmbolnăvire, accident sau deces cauzat de un accident

 

Care sunt despăgubirile ce ar putea fi acordate?

✔️ Costurile pentru măsurile terapeutice administrate în regim de spitalizare şi ambulatoriu, medicamente în cuantum de până la 200.000 RON/persoană,respectiv 400.000 RON/ familie

✔️ Costurile asociate măsurilor terapeutice de urgenţă, pentru afecţiunile cronice existente, în cuantum de până la 50.000 RON

✔️ Transportul asiguratului la domiciliu, respectiv transportul de urgenţă, în caz de necesitate medicală sau după 3 zile de spitalizare (inclusiv aeroambulanţa)

✔️ Transportul asiguratului, respectiv transportul de urgenţă în cazul bolilor cronice, care devin pe neaşteptate acute în cuantum de până la 100.000 RON 

✔️ Costuri de căutare şi salvare până la 45.000 RON  Despăgubire în caz de deces 45.000 RON

✔️ Despăgubire în caz de invaliditate până la 90.000 RON

✔️ Costuri de repatriere în caz de deces în cuantum de până la 20.000 RON

✔️ Costuri de înmormântare în străinătate, la locul decesului şi/ sau costurile de deplasare la locul funeraliilor până la 20.000 RON

Întreruperea călătoriei şi deplasare specială de întoarcere

În situaţia în care nu este posibilă sau rezonabilă continuarea, respectiv încheierea planificată a călătoriei

Care sunt despăgubirile ce ar putea fi acordate?

✔️ Costurile pentru sejurul rezervat şi neefectuatîn cuantum de până la 4.500 RON/persoană,respectiv 6.500 RON/ familie

✔️ Cheltuieli suplimentare de deplasare în cazul revenirii anticipate sau cu întârziere

Asigurare pentru bagaje

✔️ În caz de furt, tâlhărie, distrugere sau pierdere a bagajului

✔️ În cazul livrării cu întârziere a bagajului la locaţia de petrecere a concediului

Care sunt despăgubirile ce ar putea fi acordate?

✔️ Despăgubiri în cazul furtului, tâlhăriei în care este dovedită implicarea terţilor în cuantum de până la 4.500 RON/persoană, respectiv 9.000 RON/ familie

✔️ Despăgubiri în cazul distrugerii sau pierderii bagajului dacă este dovedită implicarea terţilor, în cuantum de până la 450 RON/persoană,respectiv 900 RON/ familie

✔️ Despăgubiri pentru achiziţiile de strictă necesitate în cazul livrării cu întârziere a bagajelor la destinaţie de petrecere a vacanţei până la 450 RON/persoană,respectiv 900 RON/ familie

✔️ Asistenţă pentru blocarea cartelei SIM în caz de furt/jaf

Asigurare schi

✔️ În caz de furt, tâlhărie, distrugere sau pierdere a echipamentului de schi personal sau închiriat

✔️ În cazul livrării cu întârziere a echipamentului de schi personal sau închiriat la locaţia de petrecere a concediului

Care sunt despăgubirile ce ar putea fi acordate?

✔️ Despăgubiri în cazul furtului, pierderii sau deteriorării echipamentului de schi personal/închiriat, dacă este dovedită implicarea terţilor, în cuantum de până la 2.500/1.250 RON

✔️ Compensaţii pentru procurarea unui alt echipament în cazul livrării cu întârziere la destinaţia de petrecere a vacanţei a echipamentului de schi în cuantum de până la 1.250 RON

✔️ Compensaţii pentru costuri generate de închiderea a mai mult de 50% din pârtiile din zona de schi în care se efectuează concediul (În timpul sezonului de schi) în cuantum de până la 85 RON/zi , maxim 595 RON

Protecţie în caz de întârziere

Restituirea costurilor pentru plecarea directă în cazul ratării zborului ca urmare a întârzierii dovedite a mijlocului de transport public care efectuează transportului persoanei la aeroport

Rambursarea costurilor suplimentare ca urmare a sosirii cu întârziere la aeroportul din localitatea de domiciliu

Răspundere civilă privată pentru călătorie

Gestionarea drepturilor la despăgubire ale terţilor faţă de asiguraţi

Care sunt despăgubirile ce ar putea fi acordate?

✔️ Prejudicii provocate persoanelor sau obiectelor în cuantum de până la 100.000 RON

 

🛑Care sunt evenimentele care nu fac obiectul asigurării?

Evenimentele neasigurate pentru toate ramurile domeniului

Protecţia prin asigurare nu se aplică pentru prejudiciile rezultate în următoarele împrejurări:

❌ Revolte/ evenimente de război/ acte de terorism

❌ Grevă

❌ Participarea la acte de violenţă de orice natură

❌ Suicid sau tentativă de suicid

❌ Dispoziţii impuse de către autorităţi

❌ Radiaţii ionizante sau energie atomică

❌ Influenţa alcoolului, a drogurilor sau altor medicamente

❌ Competiţii în domeniul sporturilor cu motor

❌ Prejudicii produse sau estimate deja la momentul rezervării sau al începerii călătoriei

❌ Epidemii şi pandemii

❌ Călătorii efectuate în ciuda avertizărilor de călătorie emise de către Ministerul Afacerilor Externe

❌ Catastrofe naturale, fenomene seismice sau condiţii atmosferice nefavorabile 

❌ Pierderea de beneficii asociate sejurului

❌ Embargouri, sancţiuni economice, financiare sau comerciale

Asigurarea de sănătate şi accident în străinătate WINTER SPORTS

❌ Măsuri terapeutice şi alte demersuri prescrise de medic, care constituie motivul pentru efectuarea călătoriei sau a căror necesitate era cunoscută înainte de începerea călătoriei sau la momentul încheierii asigurării

❌ Cure, măsuri de acupunctură, masaj şi wellness, fango, drenaj limfatic Asigurare pentru bagaje

❌ Numerar, carduri de credit, chei, legitimaţii de călătorie

❌ Prejudiciile rezultate ca urmare a intenţiei sau a culpei grave

❌ Prejudiciile rezultate ca urmare a ambalării, respectiv depozitării insuficiente, respectiv necorespunzătoare

❌ Prejudiciile rezultate ca urmare a abandonării, mutării, pierderii sau căderii

❌ Costurile asociate măsurilor terapeutice pentru afecţiunile existente (fizice şi psihice)

❌ Dacă persoana asigurată nu beneficiază de asigurare socială sau dacă acţiunea de prezentare a documentelor de către persoana asigurată eşuează, se va scădea din suma de restituire pentru cheltuielile de sănătate o participare personală de 20%

Răspundere civilă obligatorie pentru călătorie

❌ Prejudiciile produse în asociere cu o competiţie sportivă

❌ Prejudiciile survenite în asociere cu bunuri oferite sau obţinute cu titlu de închiriere sau arendate

❌ Prejudiciile cauzate cu intenţie

 

Asigurare Sporturi de iarna

44,00€Preț
 • ❗ Sunt aplicabile limite de acoperire?

  Asigurare pentru bagaje

  ❗ În cazul distrugerii complete, a pierderii sau a avarierii: valoarea actualizată, fără a depăşi însă preţul de achiziţie, respectiv costurile pentru lucrările de reparaţii

  ❗ Costurile pentru procurarea de noi documente emise de către autorităţi maxim 10% din suma asigurată

  ❗ Soluţii pentru corectarea acuităţii vizuale sau alte elemente auxiliare protetice în cuantum de până la 20% din suma asigurată

  ❗ Telefoane mobile: suma achitată efectiv; max. 220 RON ! Pentru totalitatea bunurilor de valoare, max. 50% din suma asigurată

  ❗ Furtul de la bordul autovehiculului pentru totalitatea bunurilor asigurate, max. 50% din suma asigurată

  Protecţie în caz de întârziere

  ❗ În cazul unei cazări necesare în apropierea aeroportului de plecare max. 440 RON

 • 🌐 Unde beneficiez de asigurare?

  În funcţie de prima pentru care s-a optat:

  - Europa: în accepţiune geografică, inclusiv statele din jurul Mării Mediterane şi Madeira, Insulele Canare, Azore

  - Internațional exclusiv SUA și Canada ( toate statele din lume fără SUA, Canada și Coreea de Nord )

  - Internațional inclusiv SUA și Canada ( toate statele din lume fără Coreea de Nord )

 • 🤝 Care sunt obligaţiile care îmi revin?

  Asiguratului îi revine obligaţia:

  - de a menţine prejudiciul la un nivel cât mai redus posibil şi de a-l notifica fără întârziere.

  - de a prezenta evenimentul care a cauzat prejudiciul conform realităţii şi de a prezenta documente justificative corespunzătoare.

  - de a sesiza prejudiciile cauzate ca urmare a acţiunilor ilegale la cea mai apropiată autoritate competentă în domeniul siguranţei şide a prezenta documente justificative în acest sens.

  - de a preda mijloacele de probă în original (de exemplu procese verbale întocmite de către poliţie, facturi emise de către medic sau spital, etc.).

  - de a deţine asupra sa, în responsabilitatea proprie, obiectele de valoare, respectiv de a le depozita cu valorificarea tuturor echipamentelor de siguranţă existente.

  - de a informa asigurătorul în cazul în care persoana asigurată beneficiază şi de protecţia unor alte asigurări de la care asiguratul poate solicita despăgubiri parţiale sau totale.

 • 💲 Când şi cum plătesc?

  - Prima reprezintă o primă unică şi este scadentă fără întârziere după încheierea contractului de asigurare

 • ⏳ Când intră în vigoare şi când încetează?

  - Protecţia conferită prin asigurare intră în vigoare la data de început a călătoriei asigurate şi încetează la termenul convenit de încetare, cel târziu însă la data întoarcerii din călătoria asigurată.

  - Dacă data emiterii poliţei şi începutul asigurării sunt identice, protecţia prin asigurare începe la ora 0:00 a zilei următoare.

 • ✋ Cum pot rezilia contractul?

  - Deținătorul poliței se poate retrage din contract, în scris, în termen de 14 zile de la primirea poliței de asigurare. Dacă durata contractului este mai scurtă de 6 luni, nu există drept de retragere.

  - În cazul în care contractul de asigurare a fost încheiat prin vânzare la distanţă, dreptul de retragere există doar pentru contractele cu o durată mai mare de o lună.

  - Dacă călătoria este amânată sau anulată de organizatorul călătoriei

Vezi alte recomandari